Recyklační závod
Betonové směsi

RECYKLAČNÍ  ZÁVOD RUMBURK

Provozní doba : Po -Pá 7.00 - 17.00 hod , So 7.30 - 13.00 hod

Kontaktní osoba :  Jan Kořínek , mobil 605 217 097 , E - mail : korinek@rbkas.cz

 

V rámci provozu recyklačního závodu nabízíme tyto služby :

- ukládku inertního materiálu a recyklaci stavebních materiálů z demolic

- odvoz zemin a suti kontejnerem

- prodej písků a štěrků

- dopravu sypkých materiálů

- uložení výkopových zemin

 

Orientační ceny surovin vykoupených k recyklaci :

 
MJ 

velikost do 30 cm
Kč bez DPH

velikost nad 30cm
Kč bez DPH
 

170 504 Nepřesátá zemina a kamení    t  150  150
170 102
Cihelná suť   t  150  250
170 101
Beton   t  150  280
  Železobeton   t  180  300

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej recyklovaného materiálu :                platnost od 1.1. 2013

 
MJ 

Kč bez DPH


1.

Betonový recyklát přesátý frakce 0-32 mm

  t  135  
2.
Betonový recyklát nepřesátý 32 - 100 mm
  t  135  
3. Recyklát směs beton/cihla   t 115  
4.
Směs písek do 20 mm
  t  135  
5. Přesátá zemina
  t
150
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální ceník:   zde