Recyklační závod
Betonové směsi
Obchodní společnost : BOHEMIA BETON  s.r.o.
Sídlo :
Rumburk , Tř. 9. května 911/66 , PSČ 408 01
Právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ :      472 87 748
DIČ :     CZ 47287748
Základní kapitál : 1.200.000,- Kč 
Datum zápisu : 8.října 1992
Registrace :   Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3270
Statutární zástupce : Ing. Milan Rákosník - jednatel 

 

Od historie po současnost

Společnost Bohemia Beton s.r.o. byla založena v roce 1992 za účelem provozování služeb v oblasti transportbetonu. Jediným společníkem je Stavební společnost RBK a.s. se sídlem v Praze.
V roce 1997 byl ještě založena společnost Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., která následně provozovala obě betonárny v Rumburku a Děčíně, od dubna 2007 jejich provoz přešel pod společnost Českomoravský beton a.s.
V současné době společnost Bohemia Beton Rumburk buduje recyklační závod ve stávajícím areálu v Rumburku.