Recyklační závod
Betonové směsi

RECYKLAČNÍ  ZÁVOD RUMBURK

Provozní doba : Po -Pá 7.00 - 17.00 hod , So 7.30 - 13.00 hod

Kontaktní osoba :  Jan Kořínek , mobil 605 217 097 , E - mail : korinek@rbkas.cz

 

V rámci provozu recyklačního závodu nabízíme tyto služby :

- ukládku inertního materiálu a recyklaci stavebních materiálů z demolic

- odvoz zemin a suti kontejnerem

- prodej písků a štěrků

- dopravu sypkých materiálů

- uložení výkopových zemin

Orientační ceny surovin vykoupených k recyklaci :

 
MJ 

velikost do 30 cm
Kč bez DPH

velikost nad 30cm
Kč bez DPH
 

170 504 Nepřesátá zemina a kamení    t

 300

 
170 102
Cihelná suť   t

300

 
170 101
Beton   t  240

400

  Železobeton   t

 300

 300 - 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej recyklovaného materiálu :                 platnost od 1.1. 2022

 
MJ 

Kč bez DPH


1.
Asfalt   t

150

 
2.
Betonový recyklát nepřesátý 0 - 100 mm
  t

180

 

3.

Recyklát směs beton/cihla   t

150

 
4.
Směs písek do 20 mm
  t

150

 
5. Přesátá zemina
  t

300