Recyklační závod
Betonové směsi

      REALIZACE  STAVEB - BETONOVÉ KONSTRUKCE

  • základy rodinných domů
  • zemní práce  
  • hrubé terénní úpravy
  • domovní přípojky
  • inženýrské sítě
  • systémové bednění stěn a stropů
  • dodávka a ukládka ocelových výztuží
  • spodní stavby objektů pro průmysl a služby
  • podzemní monolitické objekty
  • opěrné stěny , rampy , mosty
       garance odborné způsobilosti :
       Ing. Milan Rákosník - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
       autorizace č. 0400322 - ČKAIT
 
   

        Obchodní partner a garant:    Stavební společnost RBK a.s. - IČO 25030884

                                                  Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

                                                            www.rbkas.cz